زنجیرە درامای 8 دیوار – ئەڵقەی 12

8 دیوار - وەرزی دووەم..

12/28 ڤیدیۆکان

kurddrama
17 سەبسکراب

5 جار بینداروە- 2024/05/26- دراما

زنجیرە درامای 8 دیوار – ئەڵقەی 12

زیاتر پیشان بدە

ڤیدیۆیی دوایی