زنجیرە درامای 8 دیوار – ئەڵقەی 22

8 دیوار - وەرزی دووەم..

22/28 ڤیدیۆکان

kurddrama
17 سەبسکراب

5 جار بینداروە- 2024/05/26- دراما

زنجیرە درامای 8 دیوار – ئەڵقەی 22

زیاتر پیشان بدە

ڤیدیۆیی دوایی