خەڵک و بلۆگەکان

پیشەکەم - نانەوا
10:58

پیشەکەم - نانەوا

هەستیار 3 جار بینداروە 1 مانگ پێش
پیشەکەم - کامێرا
19:16

پیشەکەم - کامێرا

هەستیار 4 جار بینداروە 1 مانگ پێش
پیشەکەم - فیتەر
16:59

پیشەکەم - فیتەر

هەستیار 5 جار بینداروە 1 مانگ پێش
پیشەکەم - سەعاتچی
13:22

پیشەکەم - سەعاتچی

هەستیار 4 جار بینداروە 1 مانگ پێش
پیشەکەم - دارتاش
15:07

پیشەکەم - دارتاش

هەستیار 1 جار بینداروە 1 مانگ پێش
پیشەکەم - خەیاتی
11:38

پیشەکەم - خەیاتی

هەستیار 1 جار بینداروە 1 مانگ پێش
پیشەکەم - چایچی
10:28

پیشەکەم - چایچی

هەستیار 6 جار بینداروە 1 مانگ پێش
پیشەکەم - پەرمێزچی
10:08

پیشەکەم - پەرمێزچی

هەستیار 2 جار بینداروە 1 مانگ پێش
پیشەکەم - ئاسنگەر
11:12

پیشەکەم - ئاسنگەر

هەستیار 3 جار بینداروە 1 مانگ پێش
پشەکەم - خەیات
15:44

پشەکەم - خەیات

هەستیار 13 جار بینداروە 1 مانگ پێش
کاکوت لە گوندی باڵخ
4:08

کاکوت لە گوندی باڵخ

فیچەر 13 جار بینداروە 3 مانگ پێش
هەلاجی لە کفری
8:52

هەلاجی لە کفری

فیچەر 10 جار بینداروە 3 مانگ پێش
پیشەی ماست فرۆشتن
3:37

پیشەی ماست فرۆشتن

فیچەر 25 جار بینداروە 3 مانگ پێش